Program Prosument

Prosument czyli aktywny konsument

Program "Prosument" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma za zadanie wspierać zakup i montaż nowych instalacji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Wsparciem programu objęte są wyłącznie tzw. małe i mikro instalacje, których przeznaczeniem jest produkcja energii elektrycznej lub ciepła.

KONSUMENT + PRODUCENT PROSUMENT

W ramach programu "Prosument" istnieje nie tylko możliwość uzyskania dofinansowania na zakup i montaż nowych instalacji, ale także wymianę już istniejących na wydajniejsze i bardziej przyjazne środowisku systemy OZE.

Głównym celem dotacji jest ograniczenie emisji CO2, ale także obniżenie kosztów energii elektrycznej Prosumentów, czyli osób i podmiotów, które produkują i konsumują energię. A wszystko dzięki wprowadzeniu nowoczesnych instalacji produkujących odnawialną energię.

Cele Programu Prosument:

 • Ograniczenie emisji CO2.
 • Obniżenie kosztów energii elektrycznej Prosumentów.
 • Promocja Odnawialnych Źródeł Energii.
 • Budowanie prosumenckiej postawy wśród Polaków.
 • Rozwój sektora Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększenie liczby miejsc pracy.

W jakiej formie przyznawane jest dofinansowanie? 

Program Prosument - dotacja czy kredyt?

Program Prosument sfinansuje 100% kosztu Twojej instalacji Odnawialnego Źródła Energii. Możesz otrzymać:
 40% dotacji + 60% pożyczki z oprocentowaniem 1% rocznie

Minimalny koszt inwestycji wynosi 1 000zł. Natomiast wysokość maksymalnego kosztu inwestycji jest różna w zależności od rodzaju beneficjenta, dla osób fizycznych wynosi 100 000zł.

W przypadku łączenia różnych instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej limit wzrasta o kolejne 50%.

Program Prosment - dofinansowanie fotowoltaiki, pomp ciepła i innych OZE

Dofinansowaniem w ramach programu Prosument objęte są:

Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii produkujące energię elektryczną:

 • fotowoltaika o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii produkujące energię cieplną:

 • źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt,
 • pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt.

Kto może skorzystać z programu?

O dotację w ramach prosumenta mogą się starać:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Czy program Prosument się opłaca?

Program Prosument został stowrzony z myślą o ludziach, którzy nie posiadają środków na zakup i montaż instalacji. Dzięki niemu, możesz mieć własne Odnawialne Źródło Energii, bez wkładu własnego! 

Korzystając z dofinansowania, oszczędzasz dwa razy. Po pierwsze na zakupie i montażu instalacji. Po drugie na rachunkach za energię elektryczną. Odnawialne Źródła Energii zapewnią Ci niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, a pomimo wzrastających cen za energię, Twoje rachunki pozostaną stałe. Dodatkowo ceny paneli fotowoltaicznych są coraz niższe, dlatego możesz zaoszczędzić jeszcze więcej.